Holistisk Coaching

Holistisk Coaching

Ett holistiskt synsätt innebär att man ser på människan som en helhet. Hälsa är så mycket mer än att välja näringsrik och ren mat och att träna. Det handlar även om relationer, mentalt tillstånd, känslor och återhämtning.

Fysiskt, emotionell, psykiskt, socialt och emotionellt.

Holism kommer från Grekiskans holos.

Holos betyder hel eller odelad och grundide´n är att helheten är viktigare än summan av delarna.


En session 55 minuter

Pris: 750:-


För bokning, asa@yogazone.se

Syftet med att gå till en Coach är att denne hjälper dig till framgång i din alldeles egna förändringsprocess.

Målet är att klienten själv finner svaren och sin väg till förändring respektive utveckling med hjälp av coachens stöttning, kunskap och "verktyg". En lyckad process när han/hon  ökar sin medvetenhet och  genom denna ändrar mönster som som leder till framgång/välmående.

Alla som kommer har olika mål och syften.

-Stressrelaterade problem

-Hälsoutmaningar

-Viktminskning/ökning

-Bygga buisness

-Drömmer om att arbeta med något annat men inte vet vad/hur /när/ om

Det är din resa!